Skip to main content

Pomyślane po prostu niesztampowo. Po prostu zmienne.

W ten sposób montaż będzie bardzo prosty

  • Do montażu śrubowego na płycie podstawowej stosować wyłącznie słupek o długości 2,20 m. Nie wolno przekroczyć całkowitej wysokości montażowej 2 m (górna krawędź podłoża do górnej krawędzi słupka). Uwaga: wyższy montaż nie spełnia wymogów statycznych
  • Nawiercić otwory mniejsze o 0,5 mm niż średnica śrub. Otwory dla łączników ryglowych wpuścić, aby umożliwić całkowite przyleganie do podłoża. Zachować odstęp otworów od brzegu co najmniej 10 mm.
  • Przy montażu słupków i rygli zachować odstęp 12 mm, aby konstrukcja w razie konieczności mogła się swobodnie rozszerzać.
  • Podczas końcowego montażu łączniki rygli powinny całkowicie zaskoczyć, co gwarantuje pełną stabilność.
  • Należy uwzględnić przy montażu związane z produkcją tolerancje długości, szerokości i grubości, i raz jeszcze sprawdzić wymiary podczas montażu

Prosty montaż dla wszystkich wersji płotów

Le montage facile pour tous les types de clôtures

Instrukcja montażu torroTIMBER® stanowi podstawę dla wszystkich wersji montażowych płotów. Aby nasza gwarancja była skuteczna, prosimy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych torroTIMBER® i stosować się do naszych zaleceń obróbki. Płoty torroTIMBER® można za pomocą planera internetowego modyfikować według własnych wyobrażeń. Aby montaż można było załatwić od ręki, konfekcjonujemy na życzenie wszystkie elementy. Odpada zabierające wiele czasu nawiercanie otworów i dopasowywanie w przypadku pól ukośnych, możesz więc natychmiast zabrać się do montażu!

Zaplanuj swój indywidualny płot pod:


Zabudowa zgodna z ukształtowaniem terenu

Wzniesienia w terenie? Dla ogrodzeń maskujących torroTIMBER® i płotów ryglowych torroTIMBER® to nie problem. Wzniesienia do 3 % można montować po prostu przy pomocy wielkości systemowych torroTIMBER®. Dla wzniesień do 10 % można użyć długości specjalnych lub zestawu polowego z ryglem ze stali szlachetnej. Większe różnice wysokości w terenie można pokonać indywidualnie przez cięcia po przekątnej rygla i elementu.

Montaż kątowy

Owalny kształt słupków torroTIMBER® i innowacyjne łączniki ryglowe pozwalają na pozycjonowanie płotów ryglowych i ogrodzeń maskujących pod każdym kątem.

Możliwości kotwiczenia

Słupki torroTIMBER® są trwałe – nawet przy montażu w glebie. Dajemy 25 lat gwarancji przeciw butwieniu! Masz wybór – możesz zabetonować słupki, albo zamontować je na płytach fundamentowych.

Betonowanie słupków w glebie

Wykopać wszystkie otwory fundamentowe (400 x 400 x 800 mm).
Otwór fundamentowy napełnić betonem na głębokość 100 mm. Wstawić do betonu ramę na głębokość -700 mm Dolną krawędź słupka ulokować bardzo dokładnie, za pomocą małej cegły. Zabetonować otwór fundamentowy do -100 mm. Wszystkie słupki należy ustawić dokładnie pionowo.

Montaż słupków na płycie fundamentowej

Konieczny jest odpowiedni, osobny fundament. Należy wykopać otwory fundamentowe (400 x 400 x 800 mm) i wylać je betonem od -800 mm do -200 mm. Poczekać do całkowitego związania i utwardzenia betonu. Alternatywnie można przygotować odpowiedni system kotwiczenia.
Nawiercić w słupku otwory do zamocowania płyty fundamentowej (75 x 850 mm). Przykręcić płytę fundamentową do owalnego słupka (3 szt. M8 x 80 mm). Zamocować płytę ze słupkiem do fundamentu za pomocą odpowiedniego systemu kotwiczenia. Wszystkie słupki należy ustawić dokładnie pionowo.

Montaż ogrodzenia maskującego „Blickfang”

Konstrukcja ramowa

1. Część łączącą „słupek” przykręcić do słupka.
Część łączącą „słupek” przykręcić do słupka. Część łączącą „rygiel” umieścić na środku strony czołowej rygla i przykręcić. Za pomocą wiertła 5,5 mm nawiercić otwory na głębokość 35 mm i pogłębić (w przypadku rygli ze stali szlachetnej łączniki ryglowe są już wstępnie zamontowane).
2. Założyć na słupek dolny
Założyć na słupek dolny rygiel tak, aby zaskoczył do końca. Założyć górny rygiel, ale nie powinien on zaskoczyć do końca!
3. Wstępnie zmontowaną ramę ustawić
Wstępnie zmontowaną ramę ustawić i zamocować pionowo w fundamencie (zabetonować/przykręcić). Patrz możliwości zakotwiczenia. Zamontować wszystkie pozostałe ramy. W tym celu przykręcić część łączącą „słupek” do następnego słupka. Część łączącą „rygiel” ustawić na środku strony czołowej rygla i zaznaczyć. Nawiercić za pomocą wiertła 5,5 mm na głębokość 35 mm, pogłębić i przykręcić. Zamocować słupek pionowo w fundamencie, założyć dolny rygiel tak, aby zaskoczył do końca i założyć górny rygiel.

Prosty montaż paneli z ryglem GCC

4. Usunąć górny rygiel płotu.
Usunąć górny rygiel płotu. Dla bocznego uchwytu panelu nawiercić otwór na głębokość 30 mm (wiertło 6,5 mm) na środku słupka i pogłębić go na głębokość 3 mm (wiertło 20 mm). Zamocować uchwyt panelu (patrz szczegół).
5. Wsunąć pierwszy panel
Wsunąć pierwszy panel w boczny uchwyt panelu i określić, zaznaczyć i nawiercić dolny otwór w słupku pod dolny uchwyt panelu. Założyć uchwyt na panel pośrodku największego karbu z lewej lub prawej strony. Wsunąć panel z uchwytem (patrz detal).
6. Okręślić następny punkt wiercenia
Okręślić następny punkt wiercenia i nawiercić na głębokość 25 mm (wiertło 6,5 mm).
7. Następny panel połączyć z poprzednim przez wsunięcie
Następny panel połączyć z poprzednim przez wsunięcie i zamocować na dole za pomocą uchwytu.
8. Wsunąć następne panele.
Wsunąć następne panele. Przy ostatnim panelu zwrócić uwagę na dodatkowe mocowanie boczne za pomocą uchwytu (patrz szczegół 4).
9. Nałożyć na górną krawędź paneli
Nałożyć na górną krawędź paneli uchwyty i założyć górny rygiel, który nie powinien jeszcze zaskoczyć. Dokładnie zaznaczyć pozycję otworów dla górnych uchwytów i nawiercić na głębokość 25 mm (wiertło 6,5 mm).
10. Założyć górny rygiel tak, aby zaskoczył do końca.
Założyć górny rygiel tak, aby zaskoczył do końca.
11. Następne pole płotu zmontować
Następne pole płotu zmontować w podobny sposób.

Alternatywny sposób montażu rygli ze stali szlachetnej

7a. Dla wyrównania wysokości paneli
Dla wyrównania wysokości paneli włożyć listwę wkładaną do dolnego rygla ze stali szlachetnej (w przypadku montażu poziomego). Można je teraz ustawić.
10a. Połączyć panele wsuwając każdy
Połączyć panele wsuwając każdy z nich do panelu poprzedniego. (Uwaga: w przypadku rygla ze stali szlachetnej stosuje się panele o długości specjalnej 180,5 cm.) Założyć górny rygiel ze stali szlachetnej tak, aby zaskoczył. Pierwszy i ostatni panel przymocować do górnego rygla za pomocą wkrętu bez łba i nakrętki kołpakowej (otwory w ryglu są już nawiercone).
11a. Następne pole płotu zamontować w ten sam sposób.
Następne pole płotu zamontować w ten sam sposób.

Dla montaży indywidualnych np. nachylonych zgodnie z ukształtowaniem terenu, zachęcamy do korzystania z konfiguratora płotu pod adresem:

Montaż płot ryglowy

1. Przykręcić część łączącą „słupek”
Przykręcić część łączącą „słupek” do słupka. Stosować się do oznaczenia „GÓRA“. Za pomocą wiertła 5,5 mm nawiercić otwory o gł. 35 mm i pogłębić.
2. W regularnych odstępach rozdzielić
W regularnych odstępach rozdzielić części łączące „słupek” na słupku. Należy uważać, aby dolny rygiel znajdował się w odległości co najmniej 100 mm od podłoża.
3. Ustawić część łączącą „rygiel”
Ustawić część łączącą „rygiel” na środku części czołowej rygla, zaznaczyć, pogłębić i przykręcić.
4. Założyć dolny i górny rygiel
Założyć dolny i górny rygiel, górny rygiel nie powinien przy tym do końca zaskoczyć.
5. Ustawić wstępnie zmontowaną ramę
Ustawić wstępnie zmontowaną ramę i zabetonować/przykręcić ją pionowo do fundamentu. Patrz możliwości zakotwiczenia. Po stężeniu betonu, wzgl. po przykręceniu, usunąć górny rygiel i rozpoczynając od dołu, założyć wszystkie brakujące rygle tak, aby zaskoczyły do końca.

Przegląd artykułów do montażu ogrodzenia maskującego „Blickfang”

Słupek

Wymiary: 60 x 90 mm
Kolory: terra i grafit
Długości: 220 cm, 270 cm
(dla montażu zgodnego z ukształtowaniem terenu dostępne o dł. 360 cm )

Panel

Wymiary: 35 x 270 mm
Długości: 160,2 cm (dla montażu zgodnego z ukształtowaniem terenu dostępne o dł. 210 cm )
Grubość: 6 mm
Kolory: jade, ecru i platin
Zapotrzebowanie: 7 sztuk na pole

Drzwi i brama


Wymiary: 102 x 185 cm
(Odrzwia: 112 x 270 cm)
Kolory : terra i grafit
Panele: jade, ecru i platin łącznie
z okuciami, przygotowane pod wkładkę bębenkową profilową Wykonanie na zapytanie

Uwaga: odrzwia i słupek zamknąć siłowo za pomocą 5 śrub M8 x 80 po jednej stronie i razem zabetonować.

Polowy zestaw ogrodzeniowy z ryglem ze stali szlachetnej

do 10 % wzniesienia bez cięcia poprzecznego paneli

Zestaw dla jednego pola ogrodzenia zawiera: 2 rygle ze stali szlachetnej wraz z mocowaniem do słupka

• 1 listwę wkładaną
• 7 paneli (jade, ecru lub platin)
ącznie ze śrubami i akcesoriami

Słupki należy nabyć osobno. Zestaw można łaczyć z dowolnym systemem słupkowym.

Uchwyt paneli

Zapotrzebowanie: 16 sztuk na pole
Materiał: stal szlachetna

Rygle

Wymiary: 40 x 112 mm
Kolory: terra i grafit
Długość: 178,6 cm
(dla montażu zgodnego z ukształtowaniem
terenu dostępne o dł. 360 cm)

Łącznik ryglowy, dwuczęściowy słupek/ rygiel

Zapotrzebowanie: 2 szt. na rygiel
Materiał: stal szlachetna czerniona
łącznie z 4 śrubami
(M6 x 30 mm) do każdego łącznika

Płyta fundamentowa – słupek


Wymiary: 120 x 120 mm
Zapotrzebowanie: 1 szt. na słupek
Materiał: ocynkowana stal
Grubość: 8 mm łącznie z 3 śrubami (M8 x 80 mm) do każdej płyty