Skip to main content

Łatwy montaż

W ten sposób montaż będzie bardzo prosty

 • Unikać kontaktu elementów konstrukcyjnych z ziemią.
 • Należy zwrócić uwagę na stałe, wytrzymałe podłoże. Dla zastosowań wymagających zezwolenia nadzoru budowlanego, konieczna jest jako podłoże wzgl. podkonstrukcja dla desek torroTIMBER® statycznie wystarczająco wymiarowana, zabezpieczona przed upadkiem podbudowa nośna.
 • W przypadku stosowania śrub metrycznych wszystkie otwory należy zasadniczo tak nawiercać, aby część mocowana była większa o 2 mm, a otwór mocujący mniejszy o dokładnie 0,5 mm od średnicy śruby!
 • Należy przestrzegać minimalnych odległości między szczelinami dylatacyjnymi, aby konstrukcja mogła się w razie potrzeby swobodnie rozszerzać i była wystarczająco wentylowana od spodu.
 • W przypadku przecinania desek wzdłuż może dojść do ich wypaczenia.
 • Podczas montażu nie spinać i nie odkształcać tarasu.
 • Części budowlane o kształcie pręta mocowane na sztywnym podłożu za pomocą śrub, mają punkt stały zawsze pośrodku i są łożyskowane ślizgowo na zewnątrz dla wyrównania wydłużania termicznego i przez nasiąkanie wodą.
 • Odległość desek do wszystkich stałych części konstrukcyjnych:
  20 mm
 • Nie wypełniać pustych przestrzeni między płaszczyzną
  żwirową a elementami podkonstrukcji.
 • Zalecany spadek minimalny: 2 % w kierunku wzdłużnym desek
 • Maksymalny występ desek poza ostatnią podkonstrukcję:
  50 mm
 • Uwzględnić związane z produkcją tolerancje wymiarowe długości, szerokości i grubości, i na budowie raz jeszcze sprawdzić wymiary.
 • Deski należy skrócić pod kątem prostym, a następnie ściąć krawędź.

Z natury wytrzymałe. Łatwe w montażu.

Łatwy montaż dla wszystkich rodzajów zabudowy

Chcielibyśmy, żebyś długo cieszył się swoim nowym tarasem. Aby nasza gwarancja była skuteczna, prosimy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych torroTIMBER® i stosować się do naszych zaleceń obróbki. W przypadku konstrukcji specjalnych, odbiegających od niniejszych zaleceń dotyczących obróbki wzgl. planera internetowego, konieczna jest konsultacja z producentem i uzyskanie odpowiedniej zgody, tak aby roszczenia gwarancyjne pozostały nienaruszone.


Po prostu przestrzegać kierunku układania

Dla uzyskania jednolitej powierzchni, należy ułożyć wszystkie deski przestrzegając kierunku układania.Kierunek układania oznaczony jest strzałką we wpuście deski lub na etykiecie umieszczonej na desce tarasowej. Przed ułożeniem wymieszać deski. W ten sposób niewielkie różnice kolorystyczne podkreślą ich naturalny wygląd.

Właściwości mechaniczne

Zginanie trzypunktowe Deski
Średnica w świetle podpory: 360 mm
Prędkość badawcza: 20 mm/min
Siła rozrywająca: 3.200 N*

* 3200 N odpowiada ≈ 320 kg/deskę przy maksymalnej odległości podkonstrukcji 400 mm.

Związane z produkcją tolerancje wymiarowe

Wielkość zadana Pole tolerancji Wymiar Punkt pomiarowy Dopuszczalna zmiana wymiaru po nasiąknięciu wodą*
Wartości gwarantowane
Uwaga
Długość profilu 3000 / 4000 mm / 5000 mm ±0,0/+10,0mm Długość Wartość maksymalna Długość deski 3000 mm
Długość deski 4000 mm

Długość deski 5000 mm
≤ 9,0 mm
≤ 12,0 mm
(≤ 3 mm/m)
≤ 15,0 mm
min. 20 mm odległości do stałych części konstrukcyjnych
Szerokość profilu 130/138/163/193/245 mm –2,0/+1,0mm Szerokość maks. 245 mm Środek deski maks. max. ≤ 1,2 mm
Grubość profilu 16/19/25 mm –1,0/+1,0mm Grubość maks. 19 mm Środek deski maks. ≤ 0,5 mm

* Przy oddziaływaniu atmosferycznym i montażu według instrukcji

Montaż na krawężnikach betonowych

Postępując zgodnie z zasadami konstrukcyjnej ochrony drewna, układać deski z co najmniej 2 % spadem w kierunku wzdłużnym. Pozwala to spływać wodzie i zapobiega zbieraniu się wody lub uszkodzeniu budynku i powstawaniu plam wody.

Przygotowanie podłoża

1. Przygotować płaszczyznę ziemną

Przygotować płaszczyznę ziemną ze spadem 4 %.

2. Założyć podłoże z tłucznia

Założyć podłoże z tłucznia (łącznie z drenażem), większe dookoła o 500 mm od tarasu, o 2 % spadzie. Podłoże pokryć drobnym grysem o 2 % spadzie.

Montaż podkonstrukcji

3. Krawężniki betonowe

Krawężniki betonowe (100 x 25 x 5 cm) w odległości osiowej 500 mm na podłożu żwirowym ze spadem.

4. Rozłożyć belki konstrukcyjne

Rozłożyć belki konstrukcyjne (40 x 40 mm) równomiernie w poprzek krawężników betonowych (wpusty na dole), przestrzegać 50 mm występu po stronie czołowej (patrz szczegół 8). Na początku i na końcu ustawić po dwie belki (rozstaw osiowy 160 mm). Pod belki konstrukcyjne podłożyć 10 mm ochraniacza gumowego, ew. wyrównać ochraniaczem różnice w spadzie. Belki konstrukcyjne na całej krawędzi tarasu oraz belkę, do której przymocowana jest taśma zabezpieczająca, przykręcić do płyt betonowych. W przypadku wzoru okrętowego do płyty betonowej należy przykręcić
także belki konstrukcyjne ułożone pod początkiem i końcem dyla.

5. W przypadku szerokości tarasu

W przypadku szerokości tarasu ponad 3 m styki belek konstrukcyjnych
zawsze układać przesunięte w stosunku do siebie i połączyć z łącznikiem. Łącznik umożliwia budowanie tarasów większych niż 12 x 12 m bez szczeliny dylatacyjnej.

6. Łącznik do belki konstrukcyjnej

Łącznik do belki konstrukcyjnej - legara przyciąć na długość 250 mm, połączyć nim zakończenia legarów, przykręcić z jednej strony zachowując odstęp między końcówkami legarów 10 mm. Łącznik umożliwia budowanie tarasów większych niż 12 x 12 m bez szczeliny dylatacyjnej.

7. Dla późniejszego montażu profili rombowych

Dla późniejszego montażu profili rombowych jako listw końcowych, przyciąć łącznik na zewnętrznej belce konstrukcyjnej w obszarze połączenia śrubowego 20 mm na szerokość i 10 mm na głębokość. Spoina stykowa profili rombowych przejmuje spoinę stykową podkonstrukcji.

8. W kierunku dyli spoina stykowa profili rombowych

W kierunku dyli spoina stykowa profili rombowych przejmuje spoinę stykową dyli, o ile są one ułożone we wzór okrętowy. W tym celu należy w obszarze spoiny stykowej profili rombowych dodatkowo zamocować odcinek belki konstrukcyjnej (długość 320 mm).

9. Przykleić taśmę zabezpieczającą do belki konstrukcyjnej

Przykleić taśmę zabezpieczającą do belki konstrukcyjnej leżącej pośrodku pod dylem. W przypadku stosowania Distanz Fix we wzorze okrętowym taśmę zabezpieczającą należy przykleić na każdej belce konstrukcyjnej.

Montaż desek za pomocą klipsa

10. Sfazować krawędź cięcia dyli.

Sfazować krawędź cięcia dyli.

11. Na początku belki konstrukcyjnej

Na początku belki konstrukcyjnej - legara zamocować klips początkowy , nawiercając legar na głębokość 3 mm .Klips przykręcić luźno za pomocą śruby (jeszcze nie dokręcać).

12. Dosunąć pierwszy dyl do ustawionego

Dosunąć pierwszy dyl do ustawionego w pozycji klipsa. Klipsa używać do następnych dyli, nawiercać na głębokość 3 mm i luźno ustalać na belkach konstrukcyjnych. Następnie dosunąć kolejny dyl z drugiej strony, tak aby klips leżał we wpuście. Po ułożeniu ok. 5 rzędów dyli dokręcić klips ze średnim momentem skręcającym. Powtarzać aż do przedostatniego dyla.

13. Po przedostatnim dylu określić szerokość

Po przedostatnim dylu określić szerokość konieczną dla ostatniego dyla i dociąć belki konstrukcyjne w jednej płaszczyźnie. Belka konstrukcyjna musi wystawać 10 mm poza krawędź ostatniego dyla, aby móc założyć klips brzegowy jako zakończenie mocowania.

14. Założyć ostatnią deskę zabezpieczając

Założyć ostatnią deskę zabezpieczając ją klipsem brzegowym. Nawiercić legar pod klips brzegowy i dokręcić ze średnim momentem skręcającym.

15. Dyle po stronie czołowej przyciąć

Dyle po stronie czołowej przyciąć przy krawędzi pod kątem prostym z 15 mm występem. Maksymalny występ dyli 50 mm. Sfazować krawędzie cięć.

Montaż profili rombowych jako listw końcowych

16. Zostawić co najmniej 15 mm odległości

Zostawić co najmniej 15 mm odległości między profilem rombowym a górną krawędzią terenu.

17. Połączenie śrubowe profili rombowych

Połączenie śrubowe profili rombowych maksymalnie w odległości 60 mm od końców i maksymalnie 400 mm w odległości od siebie, nawiercić zgodnie z zasadami. W przypadku równoległego układania do dyli, przykręcić śrubą mocującą M8 x 40 mm płasko przylegające do strony czołowej belki konstrukcyjnej. W przypadku spoiny stykowej postępować jak pokazano na rysunku szczegółowym 8.

18. W przypadku montażu czołowo do dyli

W przypadku montażu czołowo do dyli, przykręcić śrubą mocującą M8 x 80 mm i użyć przynależnej nakrętki jako przekładki i do unieruchomienia.

Przegląd produktów do montażu na krawężnikach betonowych

Belka konstrukcyjna 40 x 40 mm

Śruba mocująca do podkonstrukcji 7,5 x 92 mm

Łącznik

Ochraniacz gumowy 100 x 60 x 20 mm 100 x 60 x 10 mm 100 x 60 x 3 mm

ConStep klamra zapadkowa (jednoczęściowa)

ConStep klamra krawędziowa (dwuczęściowa)

Mostek wpustowy

Klips & klips brzegowy wraz ze śrubami

Śruba M6 x 40 mm do skręcania krótkich odcinków desek

Distanz Fix do tworzenia spoiny czołowej (5 mm/8 mm)

Arretier Fix do ustalania wysokości spoin pionowych przy wiązaniu połowicznym (spoina 5 mm) dla deski tarasowe

Taśma zabezpieczająca samoprzylepna

Śruba mocująca M8 x 40 mm dla profilu rombowego jako listwy końcowej

Śruba mocująca M8 x 80 mm dla profilu rombowego jako listwy końcowej

Profil rombowy jako listwa końcowa 81 x 20,5 x 4200 mm

Profil rombowy Fokus czarna czekolada dla dyli Glacier Terra i Trend Terra

Profil rombowy Fokus brązowy dla dyli Dolomit brązowy i Fokus brązowy

Profil rombowy Fokus szary dla dyli Dolomit szary i Fokus szary, Glacier grafit i Trend grafit

Profil rombowy platyna dla dyli Dolomit platyna i Trend tytan

Profil rombowy ecru dla dyli Dolomit ecru

Profil rombowy jadeit dla dyli Dolomit jade

Profil rombowy umbra dla dyli Trend umbra


Montaż w systemie ConStep

Najlepszą podkonstrukcję dla tarasu torroTIMBER® stanowi nasz dobrze przemyślany system ConStep. Części składowe systemu ujmują lekkością, zmiennymi wysokościami zabudowy i prostym montażem. Elementy ustalające pojedyncze i podwójne „klika się” w płyty ConStep, tworzące stopkę dla leżących na nich belek konstrukcyjnych.

Łatwa realizacja zmiennych wysokości zabudowy

Za pomocą naszego systemu klikowego można w prosty sposób stopniowo realizować wysokości zabudowy pomiędzy 98 – 143 mm.

Przygotowanie podłoża

1. Przygotować płaszczyznę ziemną ze spadem 4 %.
Przygotować płaszczyznę ziemną ze spadem 4 %.
2. Założyć podłoże z tłucznia
Założyć podłoże z tłucznia (łącznie z drenażem), większe dookoła o 500 mm od tarasu, o 2 % spadzie. Podłoże pokryć drobnym grysem o 2 % spadzie.

Układanie płyt ConStep

3. We wszystkie płyty ustalające ConStep
We wszystkie płyty ustalające ConStep „wkliknąć” pojedyncze i podwójne elementy ustalające na tej samej wysokości i zakleić je w środku kawałkiem taśmy zabezpieczającej.
4. Ułożyć płytę ConStep
Ułożyć płytę ConStep z pojedyńczym uchwytem w odległości 80 mm od ściany domu i maksymalnie 500 mm w jednej linii do następnej płyty ConStep z podwójnym uchwytem.
5. Ułożyć płytę ConStep
Ułożyć płytę ConStep z pojedynczym uchwytem w odległości osiowej maks. 400 mm od następnego rzędu.
6. Koniec tarasu zakończyć
Koniec tarasu zakończyć znowu podwójnym elementem ustalającym. „Wkliknąć” podkonstrukcję.
7. Zminimalizować występy
Zminimalizować występy. W tym celu w razie potrzeby obrócić płytę ConStep.
8. Całą podkonstrukcję usztywnić
Całą podkonstrukcję usztywnić na krzyż taśmą perforowaną, za pomocą łącznika montażowego ConStep.

Montaż desek tarasowych przy pomocy klamer

9. Belkę konstrukcyjną po stronie
Belkę konstrukcyjną po stronie, od której zaczną być układane deski, naciąć w odległości 12 mm od krawędzi, na głębokość 5 mm i szerokość 2 mm. W tak utworzonym wpuście umieścić klamrę krawędziową, zamocować na belce za pomocą kleszczy i wcisnąć w klamrę deskę.
10. Klamrę zapadkową nasadzić
Klamrę zapadkową nasadzić na belkę konstrukcyjną, zatrzasnąć za pomocą kleszczy i wsunąć do wpustu deski. Klamrę zapadkową w co 3 rzędzie unieruchomić na belce konstrukcyjnej za pomocą dostarczonej śruby.
11. Po zamontowaniu przedostatniej
Po zamontowaniu przedostatniej deski określić szerokość konieczną dla ostatniej deski tarasowej i dociąć belki konstrukcyjne - legary w jednej płaszczyźnie. Pamiętać przy tym, że belka konstrukcyjna musi wystawać 12 mm poza ostatnią deską tarasową (dla zamocowania klipsa brzegowego).
Montaż listw końcowych patrz punkty 16 do 18 w przypadku montażu z krawężnikiem betonowym

Poursuivre le montage Structure porteuse Bordure en béton, points 4 à 9.


Układanie wzoru okrętowego z podwójną belką podkonstrukcyjną - legarem

Układanie na przykładzie ConStep z podwójnym uchwytem

Odległość czołowa dyli co najmniej 8 mm. Dla optymalnego obrazu spoin należy korzystać z Distanz Fix. Na styku dwóch desek stosować po jednej belce konstrukcyjnej na początku i na końcu deski, nie stykać z belką konstrukcyjną - legarem

dodatkowe produkty do montażu w systemie ConStep

ConStep płyta ustalająca

ConStep element ustalający podwójny

ConStep element ustalający pojedynczy

ConStep ochraniacz gumowy
300 x 300 x 10 mm
300 x 300 x 5 mm
300 x 300 x 3 mm

Taśma perforowana

ConStep łącznik montażowy